Werkman & Schoolderman genealogie  
Start | Familienaam | Parentelen | Kwartierstaten | Genealogie Online
 

Introductie

Al jaren had ik het plan om uit te zoeken waar mijn naam vandaan kwam en wie mijn voorouders waren. Het enige dat ik wist was dat opa Werkman uit Lunteren kwam, maar verder dan wat namen van zijn zusters kwam ik niet. Het ontbreken van tijd voor bezoeken aan diverse archieven heeft mij er steeds van weerhouden aan het onderzoek te beginnen. De vondst in 2002 van de trouwakte van mijn grootouders op de internetsite van Genlias was de aanleiding om serieus aan het werk te gaan.

Voor de registratie van de gevonden informatie ben ik op zoek gegaan naar een programma. Na diverse programma's te hebben getest heb ik voor Aldfaer gekozen, een uitstekend programma.

Via de huwelijksaktes in Genlias met de naam Werkman had ik snel mijn stamouders Jan Willemsen en Maartje Stevens gevonden die rond 1719 geboren moeten zijn. Doordat echter in Genlias nog lang niet alle aktes beschikbaar zijn is het niet mogelijk alle voorouders te vinden. Zo stokt het bij de ouders van mijn oma en blijft de informatie vooralsnog beperkt tot hun namen.

Vervolgens heb ik afstammelingen van Jan en Maartje gezocht, waarbij ik me heb beperkt tot personen die de naam Werkman dragen, hun partner en hun kinderen. Ook hier zitten natuurlijk hiaten in en bovendien ontbreken recente gegevens uit de burgerlijke stand doordat ze nog niet openbaar zijn. Om ook recentere gegevens te verkrijgen heb ik in het najaar van 2002 het telefoonboek gepakt en heb alle Werkmans op de Veluwe gebeld, 90% bleek daadwerkelijk tot de familie te behoren.

Inmiddels heb ik mijn zoektocht uitgebreid tot de familienamen van al mijn grootouders en de grootouders van mijn vrouw.

Behalve Genlias zijn websites van andere genealogen een belangrijke bron van informatie geweest. Al vanaf het begin heb ook ik mijn gegevens op het internet gepubliceerd ten behoeve van de familieleden en overige ge´nteresseerden en waardoor ik met diverse mensen in contact ben gekomen die mij aanvullende informatie hebben kunnen geven.